دانلود سریال زخم کاری

یک درام رمز و راز سیاسی "با تغییر زمان" که داستان Seo Jeong In را روایت می کند ، که از طریق تماس تلفنی از پنج سال گذشته با خبرنگار لی جین وو ارتباط برقرار می کند.

  • 28 فروردین 1400
  • ۰
دانلود سریال